*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

1. Z-3-2017 na sukcesywne dostawy środków smarnych i innych płynów eksploatacyjnych.

a) ogłoszenie

b) załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

c) załącznik nr 2 (wzór umowy)

d) odpowiedzi na pytania/zmiana terminu składania ofert

e) informacja z otwarcia ofert

f) rozstrzygnięcie

2. Z-4-2017 na sukcesywne dostawy nowych opon do autobusów.

a) ogłoszenie

b) załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

c) załącznik nr 2 (wzór umowy)

d) informacja z otwarcia ofert

e) unieważnienie postępowania

3. Z-9-2017 na sukcesywne dostawy nowych opon do autobusów.

a) ogłoszenie

b) załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

c) załącznik nr 2 (wzór umowy)

d) informacja z otwarcia ofert

e) rozstrzygnięcie

4. Zapytanie ofertowe - sprzęt IT (12.07.2017)

5. Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017r.

a) ogłoszenie

b) załącznik

c) odpowiedź na zapytanie

d) rozstrzygnięcie

5. Z-1-2018 Dostawa środków smarnych.
a) ogłoszenie

b) załącznik 1

c) załącznik 2

d) informacja z otwarcia ofert

e) rozstrzygnięcie

6. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej 

a) zapytanie ofertowe

b) formularz ofertowy

c) wzór umowy

7. Zapytanie ofertowe na stworzenie stron internetowych 

a) zapytanie ofertowe

b) formularz ofertowy

c) wzór umowy

d) unieważnienie postępowania

8. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego o dmc do 3,5t dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie.

a) zapytanie ofertowe

b) zmiana terminu składania ofert

c) odpowiedzi na zapytania

d) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Budżetowego  

e) zestawienie zmian w funduszu jednostki 

f) rachunek zysków i strat jednostki

g) formy finansowania majątku

h) unieważnienie postępowania