*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

ROZDZIAŁ I

OPŁATY ZA PRZEWOZY

§ 1.

Ustala się "Ceny i opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim" w wysokości określonej w cenniku.

§ 2.


Ustala się podział linii autobusowych na strefy:

 1. strefa A - obszar miasta Stargardu Szczecińskiego i miejscowość Lipnik oraz w lipcu i sierpniu miejscowości Zieleniewo i Morzyczyn.,

 2. strefa B - obszar poz strefą A - obejmujący miejscowości:

  1.Grzędzice,

  2. Klępnio,

  3. Kunowo,

  4. Kurcewo

  5. Lubowo,

  6. Morzyczyn (z wyjątkiem lipca i sierpnia),

  7.Strachocin,

  8. Strzyżno

  9. Święte,

  10. Tychowo,

  11. Witkowo pierwsze,

  12. Witkowo drugie,

  13. Zieleniewo (z wyjątkiem lipca i sierpnia),

  14.Żarowo. 1. strefa C - obszar poz strefą A i B- obejmujący miejscowości:

    1. Bielkowo,

    2. Jęczydół,

    3. Kałęga

    1.  Kobylanka,

    5. Koszewko,

    6. Koszewo,

    7. Małkocin,

    8. Motaniec, 

    9. Niedźwiedź

    10. Poczernin,

    11. Rogowo,

    12. Reptowo

    13. Skalin,

    14. Smogolice,

    15. Sowno,

    16. Storkówko,

    17. .Strumiany,

    18. Sułkowo,

    19. Wierzchląd.


§ 3.

Przewozy osób, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim są odpłatne i odbywają się na podstawie:

 1. biletów (dokumentów przewozu ),

 2. biletów ulgowych wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych,

 3. dokumentów potwierdzających uprawnienia do przejazdów bezpłatnych.

                                                                   § 4.

 1. Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim stosuje bilety:

  1. przeznaczone do kasowania w kasowniku:

   1. jednorazowe za przejazd w strefie A- normalne i ulgowe,

   2. jednorazowe za przejazd w strefie B lub C oraz w granicach stref: A i B, B i C lub A, B i C - normalne i ulgowe,

   3. jednorazowe 24-godzinne - normalne i ulgowe,

   4. karnety dziesięcioprzejazdowe z upustem - normalne i ulgowe,

  2. okresowe:

   1. sieciowe piętnastodniowe imienne - normalne i ulgowe,

   2. sieciowe trzydziestodniowe imienne - normalne i ulgowe,

   3. sieciowe sześćdziesięciodniowe imienne - normalne i ulgowe,

   4. sieciowe trzydziestodniowe na okaziciela - normalne i ulgowe.

   5. miesięczne sieciowe imienne - normalne i ulgowe

 2. Skasowanie zgodnie z cennikiem biletu jednorazowego - stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty za przewóz z możliwością przesiadek przez 30 minut od momentu skasowania albo bez ograniczeń czasowych w autobusie, w którym został skasowany, jednocześnie nie dłużej jak do przystanku końcowego danej linii i tylko w granicach strefy A.

 3. Skasowanie zgodnie z cennikiem biletu jednorazowego za przejazd w strefie B lub C oraz w granicach stref A, B i C stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty za przewóz między przystankami końcowymi tej samej linii na obszarze tych stref. Bilet jest ważny w autobusie, w którym został skasowany.

 4. Skasowanie zgodnie z cennikiem jednego odcinka biletu dziesięcioprzejazdowego stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty za przewóz w autobusie, w którym został skasowany wyłącznie w granicach strefy A. Odcinek biletu dziesięcioprzejazdowego ważny jest tylko z biletem zasadniczym.

 5. Skasowanie zgodnie z cennikiem biletu 24 - godzinnego stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty za nieograniczoną ilość przewozów w ciągu 24 godzin od chwili skasowania, w granicach strefy A.

 6. Bilet miesięczny sieciowy imienny, bilet sieciowy piętnastodniowy, trzydziestodniowy i sześćdziesięciodniowy imienny lub bilet sieciowy trzydziestodniowy na okaziciela - ulgowy i normalny - uprawniają do nieograniczonej ilości przejazdów na liniach w odpowiedni wyznaczonych strefach.

 7. Bilet sieciowy piętnastodniowy imienny ważny jest 15 dni od daty oznaczonej na bilecie (data oznaczona na bilecie jest pierwszym dniem ważności biletu).

 8. Bilet sieciowy trzydziestodniowy imienny ważny jest 30 dni od daty oznaczonej na bilecie (data oznaczona na bilecie jest pierwszym dniem ważności biletu).

 9. Bilet sieciowy sześćdziesięciodniowy imienny ważny jest 60 dni od daty oznaczonej na bilecie (data oznaczona na bilecie jest pierwszym dniem ważności biletu).

 10. Bilety piętnastodniowe, trzydziestodniowe, sześćdziesięciodniowe sieciowe imienne - ważne są wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.


tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19