*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób, bagażu i zwierząt autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. "mieście" - należy przez to rozumieć miasto Stargard Szczeciński,
  2. "przewoźniku" - należy przez to rozumieć Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim,
  3. "autobusie" - należy przez to rozumieć autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim,
  4. "obsłudze autobusu" - należy przez to rozumieć kierowcę autobusu i kontrolera biletów,
  5. "dokumencie przewozu" - należy przez to rozumieć bilet,
  6. "izochronach dojścia" - należy przez to rozumieć odległość od miejsca zamieszkania do najbliższego przystanku autobusowego oraz odległość między dwoma kolejnymi przystankami.
tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19