*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

ROZDZIAŁ III

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEWOZÓW

§ 13.

W przypadku awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy pasażer ma prawo kontynuowania jazdy na podstawie skasowanego już biletu następnym autobusem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, albo autobusem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.

§ 14.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem przerw w ruchu autobusu oraz zmiany kierunku jazdy autobusu, spowodowane przyczynami techniczno-eksploatacyjnymi lub decyzją organów nadzoru ruchu drogowego.

§ 15.

Każdy autobus powinien być zaopatrzony w informację, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski

dotyczące działalności przewoźnika.

§ 16.

Na żądanie pasażerów, obsługa autobusu ma obowiązek udzielać informacji dotyczących przewozów, a w szczególności czasu odjazdu autobusu z przystanku końcowego, kierunku jazdy itp.

§ 17.

Kierowca autobusu ma obowiązek w czasie pełnienia obowiązków służbowych nosić na widocznym miejscu numer służbowy i okazywać go pasażerom na żądanie.

§ 18.

Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone pasażerowi wynikające z ruchu pojazdu, z zastrzeżeniem § 14.

§ 19.

Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody wyrządzone z własnej winy w autobusie lub na przystanku autobusowym.

tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19