*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

ROZDZIAŁ V

PRZEWÓZ BAGAŻU I ZWIERZĄT

§ 29.

 1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby:
  1. nie zagrażał bezpieczeństwu jazdy,
  2. nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem,
  3. nie narażał na zabrudzenie i uszkodzenie odzieży innych pasażerów,
  4. nie utrudniał przejścia.
 2. Przewóz psów pod opieką pasażera dozwolony jest pod warunkiem, że:
  1. pies trzymany jest na smyczy i ma założony kaganiec,
  2. pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa.
 3. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać w autobusie na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 4. Zezwala się na przewóz rowerów o ile rower nie będzie utrudniał przewozu i nie będzie zagrażał bezpieczeństwu innych pasażerów.

§ 30.

 1. Zabrania się przewożenia w autobusach:
  1. przedmiotów, które mogą spowodować:
   1. zanieczyszczenie lub uszkodzenie pojazdu,
   2. zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży pasażerów,
   3. uszkodzenie ciała pasażerów, w szczególności: ostrych narzędzi, otwartych naczyń z farbami, lakierami, smarami, luster, tafli szkła, dużych naczyń szklanych,
  2. przedmiotów cuchnących, żrących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, radioaktywnych, trujących,
  3. broni palnej z zastrzeżeniem ust.2.
  4. Osoby, które z uwagi na wykonywany zawód zobowiązane są do posiadania przy sobie nabitej broni palnej, mogą ją przewozić w autobusie pod warunkiem, że jest ona odpowiednio zabezpieczona.

  § 31.

  1. Pasażer zobowiązany jest nadzorować przewożony ze sobą w autobusie bagaż i zwierzęta.
  2. Przewoźnik odpowiada za przewożony bagaż i zwierzęta tylko wtedy, gdy szkoda powstała z jego winy.
  3. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w autobusie w związku z przewozem bagażu i zwierząt tylko wtedy, gdy szkoda powstała z jego winy.
  4.  

   § 32.

   1. Przewóz bagażu jest odpłatny.
   2. Opłata za przewóz bagażu równa jest opłacie za przewóz osoby na podstawie biletu normalnego na jedną strefę.
   3. Osoba uprawniona do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych może przewozić bagaż ręczny lub zwierzę z zastosowaniem odpowiedniej ulgi.
   4. Z opłat za przewozy zwolnione są:
    1. bagaż ręczny, którego suma rozmiarów: długość, szerokość, wysokość nie przekracza 120 cm,
    2. małe zwierzęta np. psy, koty, ptaki itp. - jeżeli trzymane są na rękach lub na kolanach pasażera,
    3. wózki dziecięce,
    4. wózki inwalidzkie.
   5. Dzieci i młodzież oraz studenci uczęszczający na zajęcia do szkół muzycznych i plastycznych mają prawo do bezpłatnego przewozu instrumentów muzycznych oraz sztalug. Podstawę do przewozu stanowi legitymacja szkolna lub studencka określająca profil szkoły.
tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19