*** strona w budowie***
Uwaga! Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe adresy e-mailowe!!!
Wszystkie wiadomości wysyłane na stare adresy będą przekierowane na nowo obowiązujące.

Reklama

MZK oferuje współpracę w zakresie ekspozycji treści reklamy na zewnątrz i wewnątrz autobusu. Autobus jest cały czas w ruchu, reklama umieszczona na nim dociera do odbiorców zamieszkałych w Stargardzie i miejscowościach ościennych gmin.

Oferujemy następujące formy reklamy na autobusie:

 • Reklama na powierzchniach bocznych autobusu.
 • Reklama na tylnej ścianie autobusu (z szybą lub bez szyby).

I. WARUNKI TECHNICZNE

 • opłata nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem, naniesieniem i renowacją reklamy.
 • opłata obejmuję dzierżawę powierzchni bocznych autobusu z wyłączeniem miejsca na logo firmy oraz numer inwentarzowy.

II. OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI AUTOBUSU.

REKLAMA NA CAŁYM POJEŹDZIE

TYP AUTOBUSU

Cena netto (zł) za jeden autobus/jeden rok

Cena brutto (zł) za jeden autobus/jeden rok

SCANIA
(przegub-18m)
MAN NG 272
(przegub-18m)

7 000,00

7 000,00 + należny podatek VAT

MAN NL 222/223 (12 m)
SCANIA (12 m)

5 800,00

5 800,00 +należny podatek VAT

Jelcz 120M, Jelcz 120MM

MAN A23, A66

5 800,00

5 800,00 + należny podatek VAT

 • Opłata może być regulowana jednorazowa lub w ratach.
 • Przy jednorazowej opłacie rabat 5%

REKLAMA NA TYLNEJ ŚCIANIE AUTOBUSU (RAZEM Z SZYBĄ)

TYP AUTOBUSU
WYMIARY POWIERZCHNI
(wysokość x długość)

Cena netto (zł) za jeden autobus

Cena brutto (zł) za jeden autobus

MAN NG 272

250,00

250,00 + należny podatek VAT

MAN: NL 222/223, A23, A66

250,00

250,00 + należny podatek VAT

SCANIA (przegub-18m)

250,00

250,00 + należny podatek VAT

SCANIA (12 m)

250,00

250,00 + należny podatek VAT

Jelcz 120M, Jelcz 120MM

250,00

250,00 + należny podatek VAT

REKLAMA NA TYLNEJ ŚCIANIE AUTOBUSU (BEZ SZYBY)

TYP AUTOBUSU
WYMIARY POWIERZCHNI
(wysokość x długość)

Cena netto (zł) za jeden autobus

Cena brutto (zł) za jeden autobus

MAN NG 272

200,00

200,00 + należny podatek VAT

MAN NL: 222/223, A23, A66

200,00

200,00 + należny podatek VAT

SCANIA (przegub-18m)

200,00

200,00 + należny podatek VAT

SCANIA (12 m)

200,00

200,00 + należny podatek VAT

Jelcz 120M, Jelcz 120MM

200,00

200,00 + należny podatek VAT

 • Opłata podstawowa regulowana jest za okres jednego miesiąca.
 • Przy jednorazowej płatności za okres 3 miesięcy - rabat 3%
 • Przy jednorazowej płatności za okres 6 miesięcy - rabat 4%
 • Przy jednorazowej płatności za okres powyżej 6 miesięcy - rabat 5%

REKLAMA NA BOCZNYCH POWIERZCHNIACH AUTOBUSU

TYP AUTOBUSU

Cena netto (zł) za jeden autobus/jeden rok

Cena brutto (zł) za jeden autobus/jeden rok

SCANIA
(przegub-18m)
MAN NG 272
(przegub-18m)

6500,00

6500,00 + należny podatek VAT

MAN NL 222/223, A23, A66       (12 m)
SCANIA (12 m)

Jelcz 120M, Jelcz 120MM

4800,00

4800,00 + należny podatek VAT

 • Opłata może być regulowana jednorazowa lub w ratach.
 • Przy jednorazowej opłacie rabat 5%

Wszystkie informacje na temat usług świadczonych przez MZK w Stargardzie pod numerami telefonów:

573-22-13 w.36
573-22-13 w.44
573-13-82 (całą dobę)

REKLAMA WEWNĄTRZ AUTOBUSU

MZK oferuje współpracę w zakresie udostępniania powierzchni wewnątrz autobusu w celu eksponowania reklam w formie plakatów:

I. OPŁATA ZA EKSPONOWANIE PLAKATU.

FORMAT PLAKATU

Cena netto (zł) za jeden autobus/jeden dzień

Cena brutto (zł) za jeden autobus/jeden dzień

A3

3,00

3,00 + należny podatek VAT

A4

2,00

2,00 + należny podatek VAT

Wszystkie informacje na temat usług świadczonych przez MZK w Stargardzie pod numerami telefonów:

573-22-13 w.36
573-22-13 w.44
573-13-82 (całą dobę)

tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
73-110 Stargard
ul. Składowa 1
tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
fax: (0 prefix 91) 573 22 19